Eudald Carbonell i Roura i Cinta S. Bellmunt

El catalanisme evolutiu

«Hem de confrontar-nos amb la història. En els nostres dies, el catalanisme no necessita romanticisme i misticisme, sinó intel·ligència, recerca científica, treball i una mica de mala llet.»

El llibre més radical i compromès d’Eudald Carbonell.
En un moment de màxima intensitat del debat sobre el futur de Catalunya, un dels científics més rellevants del nostre país reflexiona sobre els condicionants sociològics, culturals i polítics que històricament han conformat el poble català, i aporta una mirada agosarada i apassionant sobre l’espècie catalana.

Altres llibres d'Eudald Carbonell i Roura