Foto Encarnació Martorell

Encarnació Martorell

Encarnació Martorell i Gil (Barcelona, 1924) va estudiar l’ensenyament primari al Grup Escolar Ramon Llull del Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona. Va haver de combinar feina i família en tenir cura del seu fill Joan Enric, que pateix oligofrènia. Un cop jubilada ha pogut fruir de les seves inquietuds, llegint molta literatura i assistint a actes culturals i catalanistes. La tardana publicació d’aquest diari va suposar el seu reconeixement públic, ja que va ser finalista del premi Català de l’Any el 2009. Recentment ha publicat també Cartes d’amor i de dol.