James Clear

és especialista en formació d’hàbits de llarga durada. La seva web, Jamesclear.com, rep dos milions de
visites mensuals, i el seu curs online Habits Academy és seguit per milers d’estudiants. És conferenciant en
universitats de tot el món, orador habitual de Fortune 500 i consultor de l’NFL, NBA i MLB. Col·labora regularment en mitjans com Time, Entrepreneur, Business Insider i Lifehacker.

Llibres de James Clear