Jacques Attali

Breu història del futur

A Breu història del futur, Attali explica la increïble història dels propers cinquanta anys segons l’ha imaginat basant-se en tot el que sabem de la història i de la ciència. Attali ens desvela com evolucionaran les relacions entre els països i com els canvis demogràfics, els moviments de població, les transformacions laborals, les noves formes de mercat, el terrorisme, la violència, el canvi climàtic i la influència creixent de la religió arribaran a alterar-nos la vida quotidiana. Attali també analitza com els increíbles progressos técnics canviaran la feina, l’oci, l’educació, la sanitat, la cultura i els sistemes polítics; i com costums avui dia considerats escandalosos seran un dia acceptats. Finalment, ens mostra que seria possible caminar cap a l’abundància, eliminar la pobresa, que tothom pogués gaudir de les millores aportades per la tecnologia i la imaginació mercantil, defensar la llibertat tant dels seus propis excessos com dels seus enemics, deixar a les generacions futures un medi ambient més ben protegit, fer nèixer, a partir del coneixement del món, noves maneres de viure i de crear conjuntament; i la independència de Catalunya.