Denis Guedj

Les matemàtiques explicades a les meves filles

Traducció de Mariona Barrera

Tenim dret a que no ens agradin les matemàtiques, però és millor encara que les apreciem i arribem a comprendre-les.

Per què hi ha tanta gent que proclama que és negada per a les matemàtiques i les viuen com una matèria que els violenta? De què parlen les matemàtiques? Parlen només d’alguna cosa? Una classe de matemàtiques també és una classe de llengua: les matemàtiques són un llenguatge, en què cada frase expressa una idea, anuncia un resultat, formula una pregunta. Què és un raonament, una demostració, un teorema? Quina és la diferència entre una igualtat, una identitat i una equació? Entre l’àlgebra i l’aritmètica? Les matemàtiques, per a què poden “servir” Tenen una història? Encara queden resultats per descobrir?