Notícies

Bases Legals Concurs Jenny Offill

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El concurs tindrà el funcionament següent: els participants hauran de fer-se fans de la pàgina de Facebook del segell editorial Ara Llibres i la llibreria La Capona i compartir la imatge del sorteig entre els seus seguidors.

El concurs s’iniciarà dilluns 13 de juny del 2016 a les 8 h i finalitzarà passats 15 dies (dimarts 27 de juny) a les 23 h.

– L’usuari autoritza a l’editorial Ara Llibres SCCL a publicar el seu nom en llistes de guanyadors, si s’escau, i incorporar el seu correu electrònic a llistes de difusió en el cas d’aquelles propostes que demanin al participant proveir aquesta informació.

– Per tal de poder optar als premis caldrà ajustar-se a les condicions de participació.

– Persones excloses de participació: Empleats de l’editorial cooperativa Ara llibres i del seu grup de societats, així com els seus cònjuges i/o familiars fins al primer grau; les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig i les persones jurídiques.

PREMI
Entre tots els participants que siguin amics de les dues empreses i hagin compartir el sorteig, es realitzarà un sorteig d’on en sortirà 1 guanyador que s’endurà com a premi el llibre i la tassa de Jenny Offill.

Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu, i l’editorial no us haurà de compensar en cap cas.

RESOLUCIÓ
Dimarts 28 de juny, l’editorial Ara Llibres SCCL es posarà en contacte amb els participants que hagin resultat guanyadors del concurs, a través del correu electrònic que hagin facilitat en la seva participació, especificant els detalls per poder gaudir del premi.

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i del criteri de l’editorial Ara Llibres SCCL pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l’elecció dels guanyadors.

PUBLICITAT
Els participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per a l’editorial Ara Llibres SCCL per promocionar el concurs, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas de resultar guanyador o reserva, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant, guanyador o reserva dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi, en el seu cas.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, associada o administrada per Facebook. Esteu proporcionant la vostra informació a Ara Llibres SCCL https://www.facebook.com/AraLlibres, en cap cas a Facebook.

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran tractades tal i com s’indica en la política de protecció de dades d’Ara Llibres SCCL: podran ser incorporades a la base de dades d’Ara Llibres SCCL per a l’enviament d’informació de promocions, novetats, descomptes, etc. És possible exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant un escrit a: info@arallibres.cat.