Notícies

Bases Legals del sorteig d’un exemplar de ‘Fills del Nil’ dedicat

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Per participar, cal que l’usuari ha de ser amic dels perfil d’Ara Llibres a la xarxa social a través de la qual participi (Twitter o Facebook) i ha de compartir el post del concurs. A més  amés, l’usuari ha de complir els següents requisits:
– Autoritza a l’editorial Ara Llibres SCCL a publicar el seu nom en llistes de guanyadors.
– Per tal de poder optar als premis caldrà ajustar-se a les condicions de participació i ser resident de Catalunya o l’Estat Espanyol.
– Persones excloses de participació: empleats de l’editorial cooperativa Ara Llibres i del seu grup de societats, així com els seus cònjuges i/o familiars fins al primer grau; les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig i les persones jurídiques.

PREMI
Entre tots els participants que hagin fet l’esmentat anteriorment, es realitzarà un sorteig d’on en sortirà 1 guanyador que s’endurà com a premi el llibre ‘Fills del Nil’ dedicat.

RESOLUCIÓ
El sorteig finalitza el proper 27 de juliol. Des d’aquell dia i en transcurs d’una setmana l’editorial Ara Llibres SCCL es posarà en contacte amb el participant que hagi resultat guanyador del concurs, especificant els detalls per poder gaudir del premi.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i del criteri de l’editorial Ara Llibres SCCL pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l’elecció dels guanyadors.

PUBLICITAT
Els participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per a l’editorial Ara Llibres SCCL per promocionar el concurs, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas de resultar guanyador o reserva, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant, guanyador o reserva dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi, en el seu cas.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, associada o administrada per Facebook. Esteu proporcionant la vostra informació a Ara Llibres SCCL https://www.facebook.com/AraLlibres, en cap cas a Facebook.

Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran tractades tal i com s’indica en la política de protecció de dades d’Ara Llibres SCCL: podran ser incorporades a la base de dades d’Ara Llibres SCCL per a l’enviament d’informació de promocions, novetats, descomptes, etc. És possible exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit a: info@arallibres.cat.