Laura de Andrés Creus

El preu de la fam

«Els beneficiaris de l’estraperlo van ser, com era inevitable, la gent més propera al règim, i els vençuts, els qui en patiren les conseqüències. (...) Els comentaris de la gent entrevistada donen la mesura de la persecució a Catalunya i fan que el llibre provoqui indignació, a més d’admiració.»

L’estraperlo va marcar la vida a l’Espanya dels anys quaranta. Amb El preu de la fam, la periodista Laura De Andrés Creus ens submergeix en el món de privacions i racionament de la postguerra i en l’aparició de l’estraperlo: de l’entrada dels nacionals a Barcelona al final de l’autarquia, del camp a la ciutat, de la pura subsistència als articles de luxe. Perquè hi va haver qui va ser víctima de l’estraperlo, i també qui s’hi va fer ric. Per primera vegada sentim la veu dels protagonistes d’un dels capítols més inhumans de la nostra història.
Amb pròleg de PAUL PRESTON.

Altres llibres de Laura de Andrés Creus