Notícies

Concurs: sortegem exemplars dedicats de ‘La distància fins al cirerer’, de Paola Peretti

A continuació trobareu les condicions del concurs d’Instagram. Per a més informació, us redirigim al post on hi podeu participar i on s’expliquen amb tot detall les bases del concurs!

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
El concurs tindrà el funcionament següent: hi haurà una publicació principal penjada al perfil d’Instagram d’Ara LLibres. Els participants hauran d’indicar que els agrada aquesta publicació i hauran de mencionar a dues persones a qui creguin que els pots agradar el llibre mitjançant la funcionalitat amb l’@.
El concurs s’iniciarà dimarts 25 de juny del 2019 a les 13 h i finalitzarà el 15 de juliol de 2019 a les 23 h.
• L’usuari autoritza a l’editorial Ara Llibres SCCL a publicar el seu nom en llistes de guanyadors, si s’escau, i incorporar el seu correu electrònic a llistes de difusió en el cas d’aquelles propostes que demanin al participant proveir aquesta informació.
• Per tal de poder optar als premis caldrà ajustar-se a les condicions de participació.
• Persones excloses de participació: empleats de l’editorial cooperativa Ara llibres i del seu grup de societats, així com els seus cònjuges i/o familiars fins al primer grau; les persones organitzadores i/o relacionades amb el sorteig i les persones jurídiques.

PREMI
Entre tots els participants que hagin seguit les instruccions es realitzarà un sorteig d’on en sortiran 2 guanyadors/es que s’enduran com a premi 1 exemplar dedicat de la novel·la ‘La distància fins al cirerer’ de Paola Peretti. Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu, i l’editorial no us haurà de compensar en cap cas.

RESOLUCIÓ
Dijous 18 de juliol l’editorial Ara Llibres SCCL es posarà en contacte amb els participants que hagin resultat guanyadors del concurs a través de la publicació on hi ha el sorteig a Instagram i els donarà els detalls per rebre el llibre.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, i del criteri de l’editorial Ara Llibres SCCL pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l’elecció dels guanyadors.

PUBLICITAT
Els participants donen consentiment per tal que les seves dades personals puguin ser publicitades per part de l’editorial Ara Llibres SCCL per promocionar el concurs, en qualsevol format i mitjà de comunicació, en cas de resultar guanyador o reserva, tot això de conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant, guanyador o reserva dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi, en el seu cas.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, associada o administrada per Facebook. Esteu proporcionant la vostra informació a Ara Llibres SCCL, en cap cas a Facebook o a Twitter.
Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran tractades tal i com s’indica en la política de protecció de dades d’Ara Llibres SCCL: podran ser incorporades a la base de dades d’Ara Llibres SCCL per a l’enviament d’informació de promocions, novetats, descomptes, etc. És possible exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit a: info@arallibres.cat.