Notícies

Fe d’errata sobre l’edició de Venus i Adonis de William Shakespeare que acabem de publicar

L’equip d’Ara Llibres i el traductor Salvador Oliva ens disculpem davant de lectors i lectores per un error aparegut a l’edició de l’obra de William Shakespeare Venus i Adonis amb traducció de Salvador Oliva que acabem de publicar dins la col·lecció “Ara Clàssics” amb col·laboració de la Fundació Pere Coromines.
Tant a la contraportada com al pròleg del llibre, assegurem que aquesta representa la primera traducció en català d’aquest poema de Shakespeare, un dels més celebrats. Com hem pogut saber posteriorment a la publicació de l’obra, n’existeix una versió en català de l’any 1917 traduïda per Magí Morera i Galícia. És un error que esmenarem en les següents edicions del llibre.

El que si que podem assegurar és que l’edició que hem publicat dins la col·lecció “Ara Clàssics” és la primera edició bilingüe -català/anglès- que es publica. Volem també destacar que constatem la necessitat de posar a l’abast dels lectors de casa nostra una versió d’aquesta sublim obra adaptada a un català viu i contemporani. Per això creiem que la nostra edició de Venus i Adonis és una aportació necessària.